Політика використання даних у компанії «Екотекс».

При використанні Відвідувачі Сайту надають Компанії право на обробку їх персональних даних згідно з чинним законодавством.

 

Надаючи свої персональні дані Компанії, Користувач надає згоду на обробку своїх персональних даних «Екотекс» на умовах, викладених у цьому документі. Згода на обробку персональних даних надається при заповненні та надсиланні заявки на продукцію компанії Користувачем на Сайті автоматично і така згода надається до моменту розірвання правових відносин користувача з Компанією. Зокрема, Користувач дає свою згоду на обробку його персональних даних, у тому числі на будь-яку дію або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання та розповсюдження (поширення, реалізація, передача) , знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем

 

Користувач Сайту також дає згоду на інші дії, які може здійснювати «Екотекс» з його персональними даними у письмовій (паперовій), електронній та іншій формі, включаючи, але не обмежуючись такими персональними даними:

 

Ім'я користувача;

регіон проживання, адреса електронної пошти, контактний телефон, інша контактна інформація за бажанням Користувача;

ip-адреси, інші комунікаційні дані Користувачів;

повідомлення, листи, заяви, що передаються Користувачеві іншими Користувачами та навпаки;

Персональні дані Користувачів Сайту обробляються «Екотекс» з метою:

 

забезпечення своєчасної та якісної підтримки та контакту з Користувачами;

перевірки відповідності поведінки Користувача вимогам цієї Угоди;

для інформування Користувачів про зміни у наданні послуг, а також про зміни в сервісах та організації Сайту, а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству.

Персональні дані Користувачів, що опрацьовуються Компанією згідно з цим документом, зберігаються протягом усього терміну діяльності Сайту або до моменту, коли Користувач забажає розірвати стосунки з Компанією. Персональні дані, окрім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.

 

Компанія не розкриває персональних та інших даних Користувачів. Приймаючи Угоду, користувач погоджується з використанням внесених нею даних з урахуванням умов та обмежень, встановлених цією Угодою.

 

Використання персональних даних у історичних, статистичних чи наукових цілях здійснюється виключно у знеособленому вигляді. Використання персональних даних Користувача у знеособленому вигляді не потребує його додаткової згоди.

 

Компанія забезпечує безпеку даних користувачів від втрати, розголошення та несанкціонованого доступу третіх осіб із застосуванням технологій систем.